อนุทิน #65247

บาปทางสังคม 7 ประการ (มหาตมะ คานที)

1. ความร่ำรวยโดยปราศจากการทำงาน

2.การหาความสุขโดยปราศจากสติ

3.วิทยาศาสตร์ที่ปราศจากธรรมแห่งมนุษย์

4.ความรู้ที่ปราศจากการปฏิบัตที่เหมาะสม

5.การเมืองที่ปราศจากหลักเกณฑ์

6.การค้าขายที่ปราศจากศีลธรรม

7.การบูชาที่ปราศจากความเสียสละ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)