อนุทิน 65247 - ๐OบุบบิบO๐

บาปทางสังคม 7 ประการ (มหาตมะ คานที)

1. ความร่ำรวยโดยปราศจากการทำงาน

2.การหาความสุขโดยปราศจากสติ

3.วิทยาศาสตร์ที่ปราศจากธรรมแห่งมนุษย์

4.ความรู้ที่ปราศจากการปฏิบัตที่เหมาะสม

5.การเมืองที่ปราศจากหลักเกณฑ์

6.การค้าขายที่ปราศจากศีลธรรม

7.การบูชาที่ปราศจากความเสียสละ

เขียน 05 Jun 2010 @ 20:22 () แก้ไข 05 Jun 2010 @ 20:23, ()


ความเห็น (0)