อนุทิน 65241 - krusorn

krusorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

17.49  น. กลับมาจากค่ายสิ่งแวดล้อม "โครงการนักสืบสายน้ำ"   ต้นสายถึงปลายน้ำ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 19 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 139 คน   พี่เลี้ยง 23  คน  วิทยากร 20 คน  ครู  19 คน  ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่น่าพอใจ  เหนื่อยหน่อยแต่ทั้งครูและนักเรียนมีไฟ....มากมาย คงได้สานต่อของโครงการ  และจะเร่งสร้างเครือข่าย  ทั้งครูและนักเรียน   อีกเครือข่าย...เพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง  และจะรักษาหมู่บ้านที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย...ไว้ให้ลูกหลานต่อไป

เขียน 05 Jun 2010 @ 18:31 ()


ความเห็น (0)