อนุทิน 65241 - krusorn

krusorn

17.49  น. กลับมาจากค่ายสิ่งแวดล้อม "โครงการนักสืบสายน้ำ"   ต้นสายถึงปลายน้ำ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 19 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 139 คน   พี่เลี้ยง 23  คน  วิทยากร 20 คน  ครู  19 คน  ผลสำเร็จของโครงการเป็นที่น่าพอใจ  เหนื่อยหน่อยแต่ทั้งครูและนักเรียนมีไฟ....มากมาย คงได้สานต่อของโครงการ  และจะเร่งสร้างเครือข่าย  ทั้งครูและนักเรียน   อีกเครือข่าย...เพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง  และจะรักษาหมู่บ้านที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย...ไว้ให้ลูกหลานต่อไป

เขียน 05 Jun 2010 @ 18:31 ()


ความเห็น (0)