อนุทิน 65238 - Moon smiles on Venus&Jupiter

ภาษางานเขียน จะสื่อถึง จิตใจของคนเขียน  และความประณีตในการใช้ชีวิตของเจ้าของงานเขียนค่ะ..  ดีใจที่ได้อ่านงานเขียนที่มี สุนทรียะของชีวิต  ขอบคุณค่ะ    

   More Beauty of Fall

"Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around." - Leo Buscaglia   Thank you.

เขียน 05 Jun 2010 @ 17:59 () แก้ไข 05 Jun 2010 @ 18:27, ()


ความเห็น (0)