อนุทิน 65238 - Moon smiles on Venus&Jupiter

  ติดต่อ

ภาษางานเขียน จะสื่อถึง จิตใจของคนเขียน  และความประณีตในการใช้ชีวิตของเจ้าของงานเขียนค่ะ..  ดีใจที่ได้อ่านงานเขียนที่มี สุนทรียะของชีวิต  ขอบคุณค่ะ    

   More Beauty of Fall

"Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around." - Leo Buscaglia   Thank you.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)