อนุทิน 65206 - tosu

tosu
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

   "วิธีสร้างบุญบารมี"  เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

         "วิธีสร้างบุญบารมี" เป็นหนังสือเล่มเล็ก   แต่เนื้อหาในเล่มครอบคลุมการบำเพ็ญ บุญกุศลในพระพุทธศาสนา  คือ ทาน  ศีล  ภาวนา  อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เราชาวพุทธและผู้สนใจ   ตั้งแต่เริ่มต้น  จนถึงการทำที่สุดแห่งทุกข์   คือ มรรค  ผล   และนิพพาน

         ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ  หาอ่านได้ (คงหาไม่ยากนัก)

         กองทุนธรรมวิหาร  จัดพิมพ์ครั้งที่ ๑  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘   ถึงครั้งที่ ๒๕ (๒) ธันวาคม ๒๕๕๒   รวมแล้วหลายแสนเล่ม

        ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ..... โดยเฉพาะท่านที่ปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

       

เขียน 04 Jun 2010 @ 23:58 () แก้ไข 05 Jun 2010 @ 00:01, ()


ความเห็น (0)