อนุทิน 65167 - ลุงรุน

  ติดต่อ

...การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน กับ วิชาคอมพิวเตอร์...

โดยลุงรุนสอนเด็กกลุ่มเก่งให้เก่งทะลุกรอบ...จากนั้นให้เด็กกลุ่มเก่งสอนเพื่อนๆ...ทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ แก้ปัญหาเป็น...เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ เกิดความคิดสร้างสรรค์...ท้าทายความสามารถ...ได้ผลงาน ชิ้นงาน เป็นของตัวเอง...ผลสำเร็จที่ได้เกินคาดจริงๆ...ทะลุเป้า...ทะลุกรอบ...ลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคุณครูคร้าฟฟฟ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)