อนุทิน #65148

ไข้เลือดออกกำลังระบาด ขอให้ใส่ใจกำจัดลูกน้ำยุงลายและถ้าสงสัยว่าบุตหลานมีไข้สูง จะเป็นไข้เลือดออกให้รีบไปโรงพยาบาลนะคะ 

เขียน:

ความเห็น (0)