อนุทิน 65140 - THE ANTHROPOLOGY OF PHARMACEUTICALS

ยังเริ่มได้ไม่เต็ม 100 เหมือนเดิมสำหรับวันนี้

เมื่อวาน พบ ดร.วิบูลย์เรื่องวิจัยเภสัชกรชุมชนต้นแบบแล้ว เสร็จและโล่งไปอีก 1 เปลาะหลังจากพะว้าพะวังกับงานนี้มา 3 เ้ดือนเต็มๆ

 

วันจันทน์นี้จะไปขอทุนแล้ว  คงได้เจอพี่ๆ เพื่อนๆกันอีกครั้ง

เขียน 03 Jun 2010 @ 13:23 () แก้ไข 03 Jun 2010 @ 13:24, ()


ความเห็น (0)