อนุทิน 6514 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เป็นความรู้สึกที่ดีและแปลกใหม่ ที่อยู่ท่ามกลางพี่น้องมุสลิมชายหญิงในการสนทนาในวันนี้

ผมคิดว่าสิ่งที่เรารับทราบ กับ สิ่งที่เป็นจริงในพื้นที่นั้นต่างกัน

"สื่อ" สร้างอคติให้เราจนพร่ามัว มืดบอด

ดังนั้น หากเรามีการพัฒนาสื่อทางเลือกที่เหมาะสม คนไทยจะได้รับ "ข้อมูล" ที่ถูกต้องได้

 สื่อที่สร้างความสมานฉันท์ และ สันติภาพ

 

เขียน 19 May 2008 @ 23:54 () แก้ไข 19 May 2008 @ 23:58, ()


ความเห็น (0)