อนุทิน 65138 - Boo

Boo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สิ่งทั้งหมดที่ผมทำมาทุกวันนี้ ผมได้ตั้งแต่วันแรก คือความดีใจว่าผมได้ทำอะไรที่เป็นสาระแก่ตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม ผมอยากขยายผลไปเรื่อยๆ...

ผมอยากให้คนไทย เปลี่ยนความคิด ปรับค่านิยม รักประเทศ รักสังคม แบบคนในประเทศอังกฤษ แล้วเราก็จะไม่ยากจน ไม่เห็นแก่ตัว จะไม่แตกแยก ... เราต้องแก้ที่ความคิด ...

... รายการ ต้นฉบับ ทีวีไทย อีกครั้ง ... ก็ยังประทับใจกับ หนังสือเล่มแรก ผมจะเป็นคนดี   ขยายผลสู่ความเป็นตัวตนวันนี้ บุรุษผู้เปี่ยมล้นสีสัน หลายหลากอารมณ์ .. วิกรม กรมดิษฐ์ ..  

เขียน 03 Jun 2010 @ 12:52 ()


ความเห็น (0)