อนุทิน 65128 - Jittasak Jit Jitnukul

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีส.ส.ลงคะแนนไม่ไว้วางใจ 186 เสียง ไว้วางใจ 246 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง และไม่ลงมติ 21 เสียง รวม 464 เสียง

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง มีส.ส.ลงคะแนนไม่ไว้วางใจ 187 เสียง ไว้วางใจ 245 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง และไม่ลงมติ 21 เสียง รวม 464 เสียง

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีส.ส.ลงคะแนนไม่ไว้วางใจ 187 เสียง ไว้วางใจ 244 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และไม่ลงมติ 22 เสียง รวม 465 เสียง

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีส.ส.ลงคะแนนไม่ไว้วางใจ 196 เสียง ไว้วางใจ 234 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง และไม่ลงมติ 22 เสียง รวม 465 เสียง

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีส.ส.ลงคะแนนไม่ไว้วางใจ 194 เสียง ไว้วางใจ 236 เสียง งดออกเสียง 14 เสียง และไม่ลงมติ 22 เสียง รวม 465 เสียง

และนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ มีส.ส.ลงคะแนนไม่ไว้วางใจ 190 เสียง ไว้วางใจ 239 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง และไม่ลงมติ 21 เสียง รวม 465 เสียง

เขียน 03 Jun 2010 @ 00:07 ()


ความเห็น (0)