อนุทิน 65111 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • เตรียมตัวพานักเรียนไปอบรมดีเจเล่าเรื่องที่มหาวิทยาลัยมหิดล
    วันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน  คัดเลือกจาก ๗ จังหวัด  เพียง ๗ โรงเรียน
    โรงเรียนละ ๓  คน... โชคดีเหลือเกินที่มีโอกาสได้เรียนรู้  วิธีตัดต่อ
    อัดเสียง  และลงพื้นที่เก็บข้อมูล  ฝึกจัดรายการจริงกับสถานีวิทยุกระจายเสียง
    แห่งประเทศไทย...  เด็ก ๆ คงสนุก  ครูเองก็อยากจะเรียนรู้...
เขียน 02 Jun 2010 @ 16:47 () แก้ไข 05 Jun 2010 @ 18:21, ()


ความเห็น (0)