อนุทิน 65111 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • เตรียมตัวพานักเรียนไปอบรมดีเจเล่าเรื่องที่มหาวิทยาลัยมหิดล
    วันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน  คัดเลือกจาก ๗ จังหวัด  เพียง ๗ โรงเรียน
    โรงเรียนละ ๓  คน... โชคดีเหลือเกินที่มีโอกาสได้เรียนรู้  วิธีตัดต่อ
    อัดเสียง  และลงพื้นที่เก็บข้อมูล  ฝึกจัดรายการจริงกับสถานีวิทยุกระจายเสียง
    แห่งประเทศไทย...  เด็ก ๆ คงสนุก  ครูเองก็อยากจะเรียนรู้...
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)