อนุทิน 65110 - มะปรางเปรี้ยว

  • ประสานงานและวางแผนออกบูธ แต่ปรากฏว่างานยกเลิก
  • ตรวจสอบรายงานประจำงวดอีกครั้ง
  • จัดแจงเรื่องงานในแผนที่จัดเตรียมไว้
  • คีย์งานประจำลงปฏิทินของทีม
  • ส่งเมล์เรื่อง PR
  • จัดการเรื่อง mail ที่ลง spam
เขียน 02 Jun 2010 @ 16:07 ()


ความเห็น (0)