อนุทิน 65097 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"มนุษย์หุ่นยนต์ KM และการแปรเปลี่ยน"

KM ที่ไร้จิตวิญญาณ...มีการแพร่หลายมากขึ้น และติดต่อกันได้เร็วมากในบุคคล หน่วยงาน และองค์กร...

ช่างเป็นกระบวนการที่เป็นบ่อนทำลายศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์...เพราะในแต่ละห้วงขณะที่ทำในสิ่งที่ได้เรียกชื่อว่า KM นั้น นั่นน่ะหมายถึงกำลังรดน้ำ "ร้อน" ลงไปสู่ดอกไม้ในหัวใจของผู้คนที่กำลังเบิกบาน ให้เหี่ยวเฉาและตายไปอย่างไร้ความหมาย และแปรเปลี่ยนกลายไปเป็นมนุษย์หุ่นยนต์ KM

อย่างไรก็ตามกะปุ๋มก็ยังเชื่อมั่นว่า แม้หนทางจะก้าวย่างกรายไปเป็นมนุษย์หุ่นยนต์ KM แต่ ณ บนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ "มนุษย์หุ่นยนต์" เหล่านี้ก็จะได้พบกับสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่กระแทกและกระเทาะความเป็นหุ่นยนต์นี้ออกไป แล้วคืนความมีชีวิตชีวาแห่งความเป็นมนุษย์ที่พร้อมเสพสมความงามแห่งสายธารปัญญา...เพราะเรานั้นยังดำรงอยู่ภายใต้สิทธิแห่งการเป็นผู้ตื่นรู้อยู่ทุกขณะจิต...

เขียน 02 Jun 2010 @ 10:46 ()


ความเห็น (0)