อนุทิน 65090 - แสวง แสงดาวเหนือ

จันทร์ ที่ 31 พ.ค. ได้รับข่าวดีสองเรื่อง เรื่องแรกก็คือ งานวิจัยของสภาการศึกษา เรื่องการประเมินศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบซึ่งเสนอเค้าโครงไปตั้งแต่เดือน กุมภา ตอนนี้ ได้รับคัดเลือกให้เซ็นสัญญาแล้ว งานนี้ทำในนาม มรภ.นครปฐม โดยมี พี่ไตรภพ สุวรรณศรี รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับเป็นหัวหน้าโครงการให้ อีกข่าวที่นับว่าเป็นข่าวดีก็คือ ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาในการลาศึกษาต่อไปอีก หนึ่งภาคเรียน นั่นเอง

เรื่องวิจัย ไม่ค่อยห่วงเพราะเป็นงานหลักของ ชาวราชภัฏนครปฐมเค้า ที่ต้องทำ เราเพียงให้ไอเดีย เรื่องการใช้ทฤษฎีฐานรากในการศึกษา ก็น่าจะเป็นการเพียงพอ แต่เรื่องการเรียนนี่น่าหนักใจกว่า แต่ก็ต้องเดินไปแม้จะก้าวสองก้าวก็ต้องเดิน ไป ถึงจุดหมายอยู่แล้วน่า

เขียน 02 Jun 2010 @ 08:31 ()


ความเห็น (0)