อนุทิน 65083 - ครูใจดี

วันนี้ทำข้อตกลงกับนักเรียน ม.2 ว่าเราจะทำ KM ก็อธิบายเรื่อง KM ให้เด็กเข้าใจเราจะจัดการความรู้โดยบันทึกลงในสมุดก่อนแล้วก็จะนำองค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับในแต่ละวันมารวบรวมเป็น E-Book เด็กๆ ตอบรับดีทีเดียวจะได้ผลเป็นอย่างไร?แค่ไหน คงต้องดูกันต่อไป เชื่อว่าลูกศิษย์ครูจุ๋มต้องทำได้ บ่าย3 โมงขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาเพื่อไปเผาศพเพื่อน ส่งเพื่อนไปสรวงสวรรค์เป็นครั้งสุดท้าย ขอให้ดวงวิญญาณของเพื่อนไปสู่สุคติเถิด เราจะช่วยดูแลน้ำและหลานๆ คอยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงนะ  ลาก่อนเพื่อนรัก...

เขียน 02 Jun 2010 @ 01:46 ()


ความเห็น (0)