อนุทิน 6507 - สิทธิรักษ์

สิทธิรักษ์

  • แม้วันนี้ ท้องฟ้า ยังมัวหม่น
  • แม้เมฆฝนจะแผ่ไป ทั่วฟ้ากว้าง
  • แม้วันนี้ ยังไม่มี คนร่วมทาง
  • แม้เลือนราง สิ่งที่หวัง ยังไม่ไกล
  • แม้วันนี้ เหน็ดเหนื่อย และอ้างว้าง
  • ลองปล่อยวาง ความทุกข์ ลงดีไหม
  • แล้วเมฆหมอก ที่ปกคลุม จะหมดไป
  • ขอเพียงใจ เรานี้ มีศรัทธา

 

เขียน 19 May 2008 @ 23:38 ()


ความเห็น (0)