อนุทิน 6504 - wwibul

  ติดต่อ

"ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย ก็ร้าย         
แต่ทำพระธรรมวินัยให้วิปริต ร้ายยิ่งกว่า"

-พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)-

วันวิสาขบูชา รำลึกถึงสิ่งดีในชีวิตว่าตนมีศาสนาเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งความดิบเถื่อนในใจ  แต่เมื่อหวนนึกถึงหนอนร้ายที่บ่อนเบียนพระศาสนาแล้วกลับเศร้าใจ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)