อนุทิน 65038 - มะปรางเปรี้ยว

วันศุกร์ จัดการเคลีย์รายงานจนเสร็จ

วันนี้ จัดการเรื่องแผนงานรายเดือน และมีประชุมทีม UsableLabs

เขียน 31 May 2010 @ 22:30 ()


ความเห็น (0)