อนุทิน 65023 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันนี้เวลาทุกนาทีมีค่ามาก...ใช้คุ้มจริง ๆ
    ...เริ่มจากอบรมนักเรียนหน้าเสาธง   ประสานงานกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับครูในหมวด ๔  คน   นิเทศนักศึกษาฝึกสอน..  ประสานงานเรื่องนำนักเรียนไปอบรม "ดีเจเล่าเรื่อง"  ที่ ม.มหิดล   เตรียมประชุมครูในกลุ่มสาระ ฯ..
    ทั้งพูดทั้งสอนเป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกัน...
  • อยู่ ๆ เสียงก็หายไปเฉย ๆ สัญญานอันตราย  คงใช้งานหนักเกินไปเสียแล้ว
  • ต่อไปต้องระวัง  และถนอมเสียงให้มากกว่านี้
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)