อนุทิน 65020 - p'yorm

  ติดต่อ

 สืบเนื่องจาก @63006  30 พ.ค.53 ไปร่วมงานทอดผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์ภูนกยูง ได้เงินเพื่อสร้างโรงครัว และเรือนนอนสำหรับญาติธรรม รวม 428,129  บาท แต่คณะที่มาจากกทม.ได้แสดงความจำนง  จะเทียวไป-มา จนกว่า สิ่งที่ท่านระดมกำลังทรัพย์จะเสร็จสมบูรณ์ คณะครูที่ร่วมสมทบทุนผ้าป่า รองฯไพวรรณ์,อ.บุญนาค,อ.กมลมาลย์, อ.วัชรินทร์,อ.เนาวรัตน์ ตั้งยะฤทธิ์(ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี) ,อ.อนงค์นุช (ภาคใต้)ท่านละ 100 บาท, อ.ธิดารัตน์,อ.รัศมี(ในนามของลูก ๆ) ท่านละ  200  บาทรวม 1,000 บาท คุณแม่และญาติธรรมของท่าน 350 บาท ครอบครัวของตนเอง 3,150 บาท รวมสมทบกองบุญ 4,500 บาท

ขอผลบุญที่ได้จงเกิดแก่เจ้ากรรมนายเวร และผู้ร่วมบริจาคทุกท่านเทอญ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)