อนุทิน 65020 - p'yorm

p'yorm
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 สืบเนื่องจาก @63006  30 พ.ค.53 ไปร่วมงานทอดผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์ภูนกยูง ได้เงินเพื่อสร้างโรงครัว และเรือนนอนสำหรับญาติธรรม รวม 428,129  บาท แต่คณะที่มาจากกทม.ได้แสดงความจำนง  จะเทียวไป-มา จนกว่า สิ่งที่ท่านระดมกำลังทรัพย์จะเสร็จสมบูรณ์ คณะครูที่ร่วมสมทบทุนผ้าป่า รองฯไพวรรณ์,อ.บุญนาค,อ.กมลมาลย์, อ.วัชรินทร์,อ.เนาวรัตน์ ตั้งยะฤทธิ์(ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี) ,อ.อนงค์นุช (ภาคใต้)ท่านละ 100 บาท, อ.ธิดารัตน์,อ.รัศมี(ในนามของลูก ๆ) ท่านละ  200  บาทรวม 1,000 บาท คุณแม่และญาติธรรมของท่าน 350 บาท ครอบครัวของตนเอง 3,150 บาท รวมสมทบกองบุญ 4,500 บาท

ขอผลบุญที่ได้จงเกิดแก่เจ้ากรรมนายเวร และผู้ร่วมบริจาคทุกท่านเทอญ

เขียน 31 May 2010 @ 14:57 () แก้ไข 31 May 2010 @ 15:15, ()


ความเห็น (0)