อนุทิน #65018

...เป็นคณะกรรมการประเมินผลในการอบรมการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กแบบคละชั้น  ของ สพท.ชย.2 
    มีสอนครบทุกชั่วโมง..เหนื่อย ...บางทีการตั้งความหวังอะไรมากเกินไป ก็ทำให้เป็นทุกข์มาก...จะพยายามปล่อยวาง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)