อนุทิน 65009 - ทนัน ภิวงศ์งาม

เก้าโมงปล๋ายแล้ว บ่แคล้วผิดหวัง ประปาก็ยัง บ่ถั่งน้ำหื้อ
หากถ้าบ่ไหว จักไปผ่อหยื้อ มันเป๋นจ้ะฮือ เรื่องน้ำ
อยู่สูงล้ำไป หัวใจ๋จึงจ๊ำ น้ำบ่ไหลขึ้น เติงตัน
ฮอดเมื่อแลงนี้ คงมีหื้อหัน ถ้าแถมสักวัน อดกลั้นเอาหน้อย.

เขียน 31 May 2010 @ 09:21 ()


ความเห็น (0)