อนุทิน 64967 - krutoiting

  ติดต่อ

เตรียมหนังสือนิทานให้เด็กน้อยทั้ง 4 แล้ว

ให้ทำกิจกรรมเสริมการอ่าน ด้วยการวาดภาพดีไหม

แล้วเขียนประโยคที่ชอบ 1-2 ประโยค

เตรียมแบบฝึกหัดเสริม

  เขียน:  

ความเห็น (0)