อนุทิน 64907 - ราชิต สุพร

วิสาข บูชา ๒๕๕๓


อัศจรรย์ วันวิสาข์ กาลบูชาพระชินสีห์
เดือนหกทุกรอบปี พุทธศาสนิกชนหลอมรวมใจ

ระลึก พระคุณสาม กอปรกิจงามด้วยเลื่อมใส
เหตุการณ์ประทับใจ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

จึงร่วมบำเพ็ญบุญ อีกอุดหนุนและสืบสาน
พระธรรมชำนะมาร ให้ปรากฏบททวี

ทาน ศีล ภาวนา ต่างนำพาให้เกิดมี
ประทักษิณเจดีย์ แสงชวาลสว่างวรรณ

วันเพ็ญเดือนวิสาข์ ชาวพาราห่างโมหันธ์
ฟังธรรม ตามคืนวัน ชำระไฟในใจตนเขียน 28 May 2010 @ 22:35 ()


ความเห็น (0)