อนุทิน 64849 - *AJ*

  ติดต่อ

เด็กชายพัชชนม์  บุญช่วย

คลอด 7 สิงหาคม 2549 เวลา 10.57 น. น้ำหนัก 3700 กรัม ยาว 56 ซม.

ผ่าตัดใส้เลื่อน 24 กุมภาพันธ์ 2550 (ตอน 6 เดือน)

  เขียน:  

ความเห็น (0)