อนุทิน 64817 - occhealth11

occhealth11
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

25 พ.ค. 53  ให้การสนับสนุนกิจกรรมเชิงลึก โดยการให้ความรู้และตรวจโคลีนเอสเตอเรส ทดสอบสมรรถภาพปอดแก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อความต่อเนื่องของการเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มแรงงานนอกระบบ สอ.บางไทรนนท์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

24และ26พ.ค.53 ให้การสนับสนุน การตรวจโคลีนเอสเตอเรสและทดสอบสมรรถภาพปอดแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารกำจัดศัตรูพืช เพื่อความต่อเนื่องในการดูแลเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มแรงงานนอกระบบ  สอ.ลำแก่น  จังหวัดพังงา

 

เขียน 26 May 2010 @ 20:17 ()


ความเห็น (0)