อนุทิน 64817 - occhealth11

  ติดต่อ

25 พ.ค. 53  ให้การสนับสนุนกิจกรรมเชิงลึก โดยการให้ความรู้และตรวจโคลีนเอสเตอเรส ทดสอบสมรรถภาพปอดแก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อความต่อเนื่องของการเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มแรงงานนอกระบบ สอ.บางไทรนนท์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

24และ26พ.ค.53 ให้การสนับสนุน การตรวจโคลีนเอสเตอเรสและทดสอบสมรรถภาพปอดแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารกำจัดศัตรูพืช เพื่อความต่อเนื่องในการดูแลเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มแรงงานนอกระบบ  สอ.ลำแก่น  จังหวัดพังงา

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)