อนุทิน 64789 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

25 พฤษภาคม 2553;งานจิตอาสา เบาหวาน ความดัน

น้องลักษณ์ หน่อย แดงและทีมเวชกรรมสังคมพร้อมกับสหสาขา จัดกิจกรรมให้แก่อสม.

โดยจัดเป็นฐานให้ความรู้ทั้งหมด 7 ฐานเหมือนที่จัดเมื่อวานให้น้องจากสอ.

วันนี้คนเยอะ 200กว่าคน ห้องประชุมชื่นเลยดูแคบไปเลย ประชุมทั้งวันไม่หนีกลับก่อน  บรรยากาศแบบกันเอง ไม่มีพิธีรีตองเป็นทางการ

ฐานที่4เรื่องไต คนสนใจมาก คนพูดเหนื่อยจนเสียงหายไปเลย

เขียน 26 May 2010 @ 06:21 ()


ความเห็น (0)