อนุทิน 64786 - อ้อยเล็ก

  ติดต่อ

กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ มารวมกันโดยมิได้นัดหมาย...เหมือนวันวิสาขบูชาโลก ที่น้องดร.ขจิตไปประชุมมาเลยเน๊าะ...เข้าใจในมิตรภาพและจุดยืนเดียวกันที่แบ่งปันได้โดยไม่มีการแย่งที่..หรือขอคืนพื้นที่..แต่อย่างใด...

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)