อนุทิน 64776 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

วันนี้เร่งส่งการของบประมาณปี 2554 โจทย์บอกว่า ไม่น่าจะมีการจัดอบรม งานของเราไม่อบรมให้ความรู้ แล้วจะทำอะไรเพิ่มได้อีก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการ สร้างเครือข่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างเสิรม ป้องกันควบคุมโรค  ก็ต้องอบรมให้มีความรู้ก่อน จึงจะนำความรู้มาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เขียน 25 May 2010 @ 18:25 ()


ความเห็น (0)