อนุทิน 64773 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เปิดอบรมโครงงานคุณธรรม งบ SP2 ที่โรงเรียน แฟ๊กเรื่องหม้อแปลงให้คุณแดง 160 KVA ยอดรวม แปดแสนเศษ
  • เอาสำเนาบัตรให้สุพจน์มาขอทะเบียนรถโรงเรียน ได้ กค 3566 เลย
เขียน 25 May 2010 @ 17:04 ()


ความเห็น (0)