ติดต่อ

อนุทิน #64768

เข้าพบผอ.รพสมุทรสาคร

คุยกันไม่มากนัก แต่ทำให้ทราบว่าท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

อีกท่านคือแม่บ้านของโรงพยาบาล

ฟังทีแรกนึกว่าแม่บ้านที่ทำงานตามบ้าน แต่ที่ไหนได้ กลายเป็นผู้บริหารระดับสูง

ได้แสดงเจตนารมย์การทำงานของอาสาสมัครจิตอาสางานศูนย์เบาหวาน

รพ.สมุทรสาคร เราทำงานคู่กับงานราชการ ล้อกันไปตามนโยบายงานเบาหวาน

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)