อนุทิน 64755 - เตวิชโช

  ติดต่อ

 

"ผู้ที่ตั้งใจทำ หน้าที่อย่างเคร่งครัด เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เพราะว่านอกจากความ เรียบร้อยที่จะเกิดขึ้น เป็นการแสดงว่า

มีเจ้าหน้าที่ในประเทศที่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่าง

แน่นอน ชัดเจน และตั้งใจจะรักษาเอาไว้ซึ่งความเรียบร้อยของประเทศ"

บางส่วนของพระราชดำรัสแด่..

ประธานศาลฏีกาและคณะผู้ พิพากษา ..วันที่๒๖ เม.ย.๒๕๕๓

  เขียน:  

ความเห็น (0)