อนุทิน 64755 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

"ผู้ที่ตั้งใจทำ หน้าที่อย่างเคร่งครัด เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เพราะว่านอกจากความ เรียบร้อยที่จะเกิดขึ้น เป็นการแสดงว่า

มีเจ้าหน้าที่ในประเทศที่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่าง

แน่นอน ชัดเจน และตั้งใจจะรักษาเอาไว้ซึ่งความเรียบร้อยของประเทศ"

บางส่วนของพระราชดำรัสแด่..

ประธานศาลฏีกาและคณะผู้ พิพากษา ..วันที่๒๖ เม.ย.๒๕๕๓

เขียน 25 May 2010 @ 07:59 ()


ความเห็น (0)