อนุทิน 64738 - เกษตรยะลา

สวัสดีครับ

งานสมโภชน์ศาลหลักเมืองและงานกาชาด จังหวัดยะลา เริ่มวันที่ 25 พค.- 4 มิย.53

        สำนักงานเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดนิทรรศการในภาพรวมของกระทรวง 2 กิจกรรมคือกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมศานุวงศ์ โดยนำภาพพระกรณียกิจ ที่ทรงงานในจังกวัดยะลามาแสดง ส่วนที่ 2 คือนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงจำลองของจริง ประกอบด้วย พืช(ยาง ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ นาข้าว ประมง ปศุสัตว์)

มีโอกาส ขอเชิญทุกท่าน..ยินดีต้อนรับ  เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วง สวัสดีครับ

เขียน 24 May 2010 @ 20:05 ()


ความเห็น (0)