อนุทิน 64737 - krutoiting

  ติดต่อ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน โรงพยาบาลสมุทรสาคร

มีเรื่องไม่น่าเกิดขึ้นคือโงเรียนๆไม่ยอมรับเด็กติดเชื้อ 

เพราะอะไรจึงปฏิเสธ หาข้อสรุปไม่ได้ แต่พูดปัด

ส่วนผลงานของเด็กที่เรียนรู้การถ่ายรูปกับฉายรุ้งนั้น เยี่ยมมาก

ภาพหลายภาพสะท้อนความคิดของเด็ก HIV โลกนี้ยังมีหวังนะคะเด็กน้อย

และทำให้เห็นแวว เห็นความหวัง และความฝันที่ซ้อนเร้น ผ่านมุมกล้อง

ขอปรบมือให้ทีมวิทยากรฉายรุ้ง ..เยี่ยมค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)