อนุทิน 64725 - หม่อมหลวง ชาญโชติ ชมพูนุท

มีความเข้าใจธุรกิจท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง มีความซื่อสัตย์ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว รู้วิธีการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรื่องอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม หัวใจของการทำธุรกิจบริการ อยู่ที่ความสำเร็จในการบริหารจัดการคน

 

เขียน 24 May 2010 @ 15:26 ()


ความเห็น (0)