อนุทิน 64724 - มะปรางเปรี้ยว

  • ปรับข้อมูลรายงานที่จะนำเข้าที่ประชุมเพิ่มเติมไปเมื่อวาน
  • ปรับแบบฟอร์มแบบสอบถาม ส่งต่อให้ทีมโปรแกรมเมอร์แล้ว
  • เขียนรายงานต่อ ยังเหลือหัวข้อใหญ่ๆ อีก 1 หัวข้อ คือสถิติ ส่วนหัวข้ออื่นๆ ต้องปรับแก้เพิ่มเติม
  • update บันทีกผ่าน twitter
  • update ข้อมูลผ่าน FB
เขียน 24 May 2010 @ 14:52 ()


ความเห็น (0)