อนุทิน 64717 - ยูมิ

  ติดต่อ

  • มาชวนชมภิรมย์รื่นชื่นฤดี  ก้าวอีกทีไทยทั้งมวลชวนขานไข

ธรรมชาติสะอาดตาพางามใจ  ทะเลใสแสงทองส่องให้ทาง...เอย...

  เขียน:  

ความเห็น (0)