อนุทิน #64717

  • มาชวนชมภิรมย์รื่นชื่นฤดี  ก้าวอีกทีไทยทั้งมวลชวนขานไข

ธรรมชาติสะอาดตาพางามใจ  ทะเลใสแสงทองส่องให้ทาง...เอย...

เขียน:

ความเห็น (0)