อนุทิน 64697 - MAEHONGSON T.N.TOUR THAILAND

MAEHONGSON T.N.TOUR THAILAND
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

    มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยวแม่ฮ่องสอน มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยวแม่ฮ่องสอน GREEN SEASON AT MAE HONGSON ( 1 มิถุนายน 2553- 15 ตุลาคม 2553 ) ติดต่อโดยตรงที่ 053-620-059,053-620-557, 081-951-2085 ลด 40 % ที่ ทีเอ็นเกสเฮ้าท์แอนด์รีสอร์ท ( 750 = 450 , 950 = 570 ) ลด 20 % สำหรับราคารถเช่า ต่อวันไม่รวมน้ำมัน ( 2,000 = 1,600 ) ลด 30 % สำหรับ แพ็คเกจ ทัวร์ 2 วัน 1 คืน ( 3,950 = 2,750 บาท ) ......................................................................หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคา ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการเดินทาง และ สภาพดิน ฟ้า อากาศและเหตุการณ์ทางการเมือง โดยจะยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาใน E

เขียน 23 May 2010 @ 20:51 ()


ความเห็น (0)