อนุทิน 64658 - ครูทับทิม

  ติดต่อ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2553 เข้าร่วมการอบรมพัฒนาสื่อการสอน Clay Animation ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

โดย : อาจารย์ภาราดร นาคพงษ์

1.  ได้รับความรู้เกี่ยวกับพหุปัญญาสมองและความคิดกับวิชาวิทยาศาสตร์ 

2.  การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย โปรแกรม Window Movie maker 

ได้รับความรู้มากขึ้นและมีความสุขที่ได้ปฎิบัติกิจกรรมกับเพื่อนครู

  เขียน:  

ความเห็น (0)