อนุทิน 64645 - ทนัน ภิวงศ์งาม

อยากอยู่ร้อยปี๋ ทีฆายุยั้ง ทุกคนหมายตั้ง ความปรารถนา
หวังบ่ใช่น้อย ร้อยซาววัสสา ลางหวังเปิ้งยา ลางหวังเปิ้งข้าว
ข้าวปล๋าอาหาร สำคัญเน่อเจ้า ปิจารณาเอา ก่อนซื้อ
กิ๋นปล๋าเป๋นหลัก กิ๋นผักจุ้มื้อ ปล๋าผักเปิ้นหื้อ วิตามิน
กล้วยใต้น้ำว้า หมั่นหามากิ๋น พืชผักบนดิน หมั่นกิ๋นไจ้ไจ้
ไข่ไก่วันใบ ต้องกิ๋นหื้อได้ ออกกำลังกาย โตยครับ
เรื่องหยูกเรื่องยา ปาหื้อเสียทรัพย์ กิ๋นอิ่มนอนหลับ ตึงดี
อายุหวังไว้ ได้ร้อยซาวปี๋ กิ๋นดีอยู่ดี สมที่หวังได้.

เขียน 22 May 2010 @ 18:30 ()


ความเห็น (0)