อนุทิน 64644 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ร่วมกับ คณะเกษตร กำแพงแสนจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ประจำปี 2553 รุ่นที่ 4 วันที่ 17 มิถุนายน 2553 (เวลา 8:30น. – 17:00 น.)
และการผลิตมะกรูดเชิงการค้าและการประกันคุณภาพกิ่งพันธุ์ วันที่ 18 มิถุนายน 2553 (เวลา 8:30น. – 16:30 น.)


ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 600 บาท แต่ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 11 มิ.ย. 2553 ลดเหลือหลักสูตรละ 500 บาท(รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ อาจารย์รัฐกานต์ 089-254-1552 หรือโทร. (034) 281090 หรือ โทรสาร (034) 281091

เขียน 22 May 2010 @ 17:53 ()


ความเห็น (0)