อนุทิน #64617

  ติดต่อ

;วันนี้..มีสิ่งดีๆ..เกิดขึ้นกับชีวิตมากมาย..ไม่ว่าจะเรื่องทุนการศึกษาต่อ  หรือแนวโน้มบุคลากรเพิ่มในสาขา(จำเป็นมากๆๆ)  รายได้เพิ่ม(จากการสอน) และความเข้าใจกันแน่นแฟ้นขึ้นของเพื่อนร่วมงาน...ทุกอย่างล้วนอยู่นอกเหนือการคาดหมายทั้งสิ้น...

ยิ่งทำให้รู้สึกว่า..ยิ่งได้เท่าไหร่..ยิ่งต้องให้มากขึ้นเท่านั้น...

ขอบคุณ..สำหรับทุกสิ่งอย่างที่บันดาลให้ได้รับสิ่งดีๆ..ในชีวิตเสมอ..^^

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)