อนุทิน 64610 - ใบไม้ย้อนแสง

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังรับสมัคร!!!
“ผู้มีจิตอาสา”
ลงพื้นที่เยียวยา ฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงทางการเมือง
ในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จะอบรมเสริมความรู้และทักษะ เช่น
การให้คำปรึกษา การฟัง การบำบัดเบื้องต้น ฯลฯ ก่อนลงปฏิบัติงานด้วย

สนใจ ติดต่อ อ.ชานนท์ โกมลมาลย์

โทร. 085 062 3774, 086 323 3208

เขียน 21 May 2010 @ 19:38 ()


ความเห็น (0)