อนุทิน 64601 - เตวิชโช

เตวิชโช

เยียวยาอารมณ์สังคมทุกข์

ปลอบปลุกสังคมตรมไหม้

มอบความหวังสังคมตรมใจ

น้ำดับไฟสังคมตรมเอย

เจริญเมตตารักษาชาติ

สร้างมิตรญาติ-เยื่อใย

เขียน 21 May 2010 @ 16:44 ()


ความเห็น (0)