อนุทิน #64535

ว่ายน้ำ...เขียนภาพ...

ว่ายน้ำ...เขียนภาพ...

ว่ายน้ำ...เขียนภาพ...

สรุป...คือ ความว่าง...และหนึ่งเดียวที่แตกสลาย

เขียน:

ความเห็น (0)