อนุทิน #64529

คุยกับกัลยาณมิตร

"ถ้าคนเรามี สติ ตรึกตรอง รู้เหตุ ผล ตน ประมาณ กาลเวลา ประชุมชน บุคคล"

เราคงไม่สูญเสียขนาดนี้

 

 

เขียน:

ความเห็น (0)