อนุทิน 64497 - เสียงเล็กๆ فؤاد

  • ได้รับคำชมจากแหล่งทุนวิจัยให้เป็นนักวิจัยตัวอย่าง ส่งงานก่อนกำหนดอย่างสมบูรณ์ (อัลฮัมดุลิลละฮฺ) 
  • อีกงานได้รับการคัดเลือกจากศูนย์มนุษยสิรินธรให้เป็นเค้าโครงวิจัยยอดเยี่ยมที่ผ่านโครงการใน ๘ โครงการทั้งประเทศ พร้อมเดินทางพบผู้ให้ทุนกลางเดือนหน้า อัลฮัมดุลิลละฮฺ
  • ความรับผิดชอบของการงานมันเพิ่มขึ้นกับงานที่สุขที่ได้ทำทำเพราะมีความสุข
  • เริ่มคุ้นชินกับการจัดการบริหารเวลาในแต่ละวันเลยทำให้งานเสร็จก่อนกำหนดในหลายๆชิ้นงานโดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ที่ตั้งเป้าหมายเดินหน้าตามตาราง อัลฮัมดุลิลละฮฺ
เขียน 20 May 2010 @ 08:59 ()


ความเห็น (0)