อนุทิน 64486 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

20-21 พ.ค. 53 รพ.ศรีนครินทร์ ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 ฟรี แก่ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ผู้ดูแลผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์

กลุ่มนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและstraffเชียร์ น้องใหม่ 

นักศึกษาที่ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ได้แก่นักศึกษา แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์

ที่ห้องประชุมงานเวชกรรมสังคม อาคารเรียนรวมชั้น 2 เวลา 9.00-15.30น

เขียน 20 May 2010 @ 05:36 ()


ความเห็น (0)