อนุทิน 64447 - ใบไม้ย้อนแสง

หน่วยช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ออกจากบ้านไม่ได้ในเขตปิดล้อม

เบอร์ 02 - 338 -3677, 02- 338-3333 ต่อ 7254 จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วย
เหลือ ฝากบอกต่อๆกันไปด้วย คนละไม้ละมือเพื่อผู้เดือดร้อน

เขียน 19 May 2010 @ 09:33 ()


ความเห็น (0)