อนุทิน 64441 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เด็กนิสัยดีจะทำดี เด็กนิสัยเลวจะทำเลว

เด็กที่มีนิสัยเพราะถูกฝึกมาดี ได้ประสบพบเจอกับสิ่งดี ได้อยู่ในสังคมที่ดีและที่สำคัญที่สุดคือการมีกัลยาณมิตรที่ดี

คนเราเดี๋ยวนี้หาโรงเรียนที่ดีที่แท้จริงยาก โรงเรียนที่ดีคือโรงเรียนที่ไม่หาผลประโยชน์กับเด็ก ไม่ใช่เด็กมาเป็นเครื่องมือมาเสริมเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือฐานะให้กับตนเอง

ถ้าหากโรงเรียนใดไม่เห็นแก่ตัวแล้ว โรงเรียนนั้นจะฝึกเด็กให้เป็นคนดีได้

แต่ถ้าหากโรงเรียนใดยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่ โรงเรียนนั้นจะฝึกได้ก็แต่เพียงสร้างความเห็นแก่ตัวให้เพิ่มขึ้น

เขียน 19 May 2010 @ 05:53 ()


ความเห็น (0)